KENNISMAKING

 

Wie ben ik?

Ik ben Ellen van der Sluijs,  BIG geregistreerd verpleegkundige, met ruime ervaring in de verzorging en verpleging op zowel psycho-geriatrisch als somatisch vlak.

 

Ervaring:

* gewerkt op de afdeling ELV en neurorevalidatie
* met kleinschalige wonen (psycho-geriatrie), geronto psychiatrie
* met het werken in een particuliere instelling, dit betreft psycho-geriatrie en somatiek
* in de thuiszorg
* als leerlingbegeleider, examinator, EVV-er
* als aandachtsfunctionaris hygiëne en infectiepreventie

 

Bijscholingen:

*(internationale) cursus Dementia Care Mapping 2018

*Palliatieve zorg afgerond januari 2021

*In april 2022 gestart met de HBO-V 

Kwaliteit en een zo hoog mogelijk niveau van persoonlijk welbevinden, daar heeft ieder mens recht op en wil ik me actief voor inzetten

 

Dementia Care Mapping:
Hiermee wordt geprobeerd om door middel van 6 uur observatie in kaart te brengen, wat de oorzaak kan zijn van bv onrust of agressie bij mensen met dementie.
Een waardevolle aanwinst voor de persoonsgerichte zorg!