ZORGVISIE

Vanuit mijn persoonlijke- en geloofsovertuiging heb ik een prolife zorgvisie.

Dit houdt in, dat ik niet zal meewerken aan het opzettelijk levensbeëindigend handelen

 

Wat dan wel?

In geval van ernstig discomfort zoals benauwdheid, pijn of angst, zal ik actief meewerken aan het

door de arts vastgestelde palliatieve beleid in de terminale levensfase